Wetten wmo

Posted by

wetten wmo

Op deze pagina vindt u de integrale tekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met memorie van toelichting, wetsgeschiedenis en nadere. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) is een Nederlandse wet die per 1 januari is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet   ‎ Uitvoering door · ‎ Kosten en middelen. De naam van een wet begint met een hoofdletter (vaak de w van wet): Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet openbaarheid van bestuur, Wet werk en. Artikel 19a Artikel 19b. Het college draagt er zorg voor dat aan personen die daarvoor in aanmerking komen, een maatwerkvoorziening wordt verstrekt. Er is inmiddels ook een nieuwe Wet voor de maatschappelijke ondersteuning de Wmo Bij of krachtens die maatregel kunnen nadere regels worden gesteld over dat register. Over Disclaimer Privacy Policy Colofon. Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Popup knoppen. Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere mensen blijven bevorderen.

Wetten wmo - Software

Maatschappelijke ondersteuning Vergelijk versies. Artilel 21b [Vervallen per ] Vergelijk versies. Gemeenten hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente sterk kan verschillen. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! wetten wmo

0 comments

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *